Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 20:49
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 168,00 35 318,00
35,0%
35 318,00
0,0%
15 813,00
-55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 156,00 3 471,00
200,3%
3 471,00
0,0%
-837,00
---
Zysk (strata) brutto 1 199,00 3 317,00
176,6%
3 317,00
0,0%
-639,00
---
Zysk (strata) netto 1 006,00 2 602,00
158,6%
2 602,00
0,0%
-520,00
---
Amortyzacja 439,00 474,00
8,0%
474,00
0,0%
449,00
-5,3%
Aktywa 46 176,00 49 583,00
7,4%
49 583,00
0,0%
45 183,00
-8,9%
Kapitał własny 22 723,00 25 726,00
13,2%
25 726,00
0,0%
25 207,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,55 10,62
11,3%
10,62
0,0%
10,41
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 1,08
117,6%
1,08
0,0%
-0,22
---