Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:33
kontakt
VIDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 172,00 24 098,00
49,0%
38 285,00
58,9%
20 331,00
-46,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 354,00 3 013,00
---
3 105,00
3,1%
165,00
-94,7%
Zysk (strata) brutto -1 294,00 2 728,00
---
3 561,00
30,5%
-52,00
---
Zysk (strata) netto -1 098,00 2 431,00
---
2 958,00
21,7%
-59,00
---
Amortyzacja 401,00 412,00
2,7%
423,00
2,7%
431,00
1,9%
Aktywa 45 540,00 46 231,00
1,5%
46 726,00
1,1%
48 960,00
4,8%
Kapitał własny 16 399,00 18 830,00
14,8%
21 789,00
15,7%
21 729,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,77 7,78
14,8%
9,00
15,7%
8,97
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,45 1,00
---
1,22
21,7%
-0,02
---