Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:31
kontakt
POLTRONIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 901,00 3 969,00
36,8%
3 590,00
-9,5%
2 943,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 175,00 163,00
-6,9%
309,00
89,6%
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 125,00 17,00
-86,4%
234,00
1 276,5%
-72,00
---
Zysk (strata) netto 88,00 4,00
-95,5%
185,00
4 525,0%
-82,00
---
Amortyzacja 39,00 39,00
0,0%
39,00
0,0%
39,00
0,0%
Aktywa 11 237,00 11 831,00
5,3%
11 528,00
-2,6%
10 532,00
-8,6%
Kapitał własny 6 754,00 6 758,00
0,1%
6 943,00
2,7%
6 217,00
-10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,94
0,0%
0,97
2,8%
0,87
-10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-91,7%
0,03
2 500,0%
-0,01
---