Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 11:25
kontakt
ANALIZY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 754,00 6 928,00
-10,7%
7 868,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 717,00 251,00
-65,0%
808,00
221,9%
Zysk (strata) brutto 736,00 264,00
-64,1%
787,00
198,1%
Zysk (strata) netto 570,00 178,00
-68,8%
721,00
305,1%
Amortyzacja 576,00 472,00
-18,1%
638,00
35,2%
Aktywa 6 464,00 7 373,00
14,1%
6 703,00
-9,1%
Kapitał własny 6 099,00 6 277,00
2,9%
5 801,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,09 5,24
2,9%
4,84
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,15
-68,7%
0,60
304,0%