Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:35
kontakt
ANALIZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 029,00 1 938,00
-4,5%
2 087,00
7,7%
1 955,00
-6,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 388,00 219,00
-43,6%
147,00
-32,9%
191,00
29,9%
Zysk (strata) brutto 380,00 219,00
-42,4%
129,00
-41,1%
170,00
31,8%
Zysk (strata) netto 319,00 259,00
-18,8%
127,00
-51,0%
137,00
7,9%
Amortyzacja 148,00 158,00
6,8%
171,00
8,2%
155,00
-9,4%
Aktywa 7 694,00 6 689,00
-13,1%
6 703,00
0,2%
7 052,00
5,2%
Kapitał własny 6 677,00 5 739,00
-14,0%
5 801,00
1,1%
5 937,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,58 4,79
-14,1%
4,84
1,1%
4,96
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,22
-18,8%
0,11
-50,9%
0,11
7,5%