Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:38
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 609,00 10 913,00
-6,0%
14 763,00
35,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 587,00 -409,00
---
1 269,00
---
Zysk (strata) brutto 579,00 -483,00
---
1 159,00
---
Zysk (strata) netto 450,00 -403,00
---
909,00
---
Amortyzacja 693,00 702,00
1,3%
678,00
-3,4%
Aktywa 40 202,00 37 855,00
-5,8%
42 147,00
11,3%
Kapitał własny 22 295,00 21 893,00
-1,8%
22 802,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,26 8,11
-1,8%
8,44
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,15
---
0,34
---