Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:27
kontakt
WIERZYCL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 249,00 257,00
3,2%
183,00
-28,8%
256,00
39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 -221,00
---
-292,00
---
-181,00
---
Zysk (strata) brutto -161,00 -216,00
---
-288,00
---
-176,00
---
Zysk (strata) netto -160,00 -216,00
---
-288,00
---
-176,00
---
Amortyzacja 3,00 11,00
266,7%
1,00
-90,9%
1,00
0,0%
Aktywa 10 024,00 9 813,00
-2,1%
9 533,00
-2,9%
9 417,00
-1,2%
Kapitał własny 9 809,00 9 592,00
-2,2%
9 305,00
-3,0%
9 188,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,30 1,27
-2,2%
1,24
-3,0%
1,22
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
-0,04
---
-0,02
---