Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 02:32
kontakt
VISTAL
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 517,00 92 753,00
41,6%
53 336,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 638,00 484,00
-24,1%
-14 536,00
---
Zysk (strata) brutto 254 317,00 -21 334,00
---
-17 241,00
---
Zysk (strata) netto 254 317,00 -21 334,00
---
-17 241,00
---
Amortyzacja 8 029,00 6 405,00
-20,2%
5 562,00
-13,2%
Aktywa 226 847,00 114 996,00
-49,3%
101 049,00
-12,1%
Kapitał własny -7 717,00 -3 021,00
---
-3 551,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,47 -0,18
---
-0,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,43 -1,30
---
-1,05
---