Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 10:35
kontakt
VISTAL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 477,00 7 489,00
-11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 381,00 -1 459,00
---
Zysk (strata) brutto 2 374,00 -5 822,00
---
Zysk (strata) netto 2 374,00 -5 822,00
---
Amortyzacja 937,00 924,00
-1,4%
Aktywa 83 406,00 79 631,00
-4,5%
Kapitał własny -479 699,00 -485 521,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -29,11 -29,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,35
---