Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:05
kontakt
VISTAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 844,00 37 694,00
111,2%
21 590,00
-42,7%
31 515,00
46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 622,00 945,00
-83,2%
-1 406,00
---
-10 627,00
---
Zysk (strata) brutto -1 792,00 -1 503,00
---
-1 871,00
---
-12 423,00
---
Zysk (strata) netto -1 792,00 -1 503,00
---
-1 871,00
---
-12 423,00
---
Amortyzacja 1 931,00 2 153,00
11,5%
2 504,00
16,3%
2 639,00
5,4%
Aktywa 129 050,00 101 189,00
-21,6%
92 736,00
-8,4%
97 920,00
5,6%
Kapitał własny -252 184,00 11 094,00
---
6 729,00
-39,3%
-11 865,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -17,75 0,67
---
0,41
-39,4%
-0,72
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,09
---
-0,11
---
-0,75
---