Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:22
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 374,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -611,00
Zysk (strata) brutto -269,00
Zysk (strata) netto -269,00
Amortyzacja 1 277,00
Aktywa 92 736,00
Kapitał własny 6 729,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02