Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 07:14
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 559,00 1 791,00
14,9%
1 598,00
-10,8%
1 578,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 483,00 273,00
-43,5%
70,00
-74,4%
258,00
268,6%
Zysk (strata) brutto 465,00 262,00
-43,7%
43,00
-83,6%
238,00
453,5%
Zysk (strata) netto 419,00 225,00
-46,3%
132,00
-41,3%
156,00
18,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 21 344,00 21 658,00
1,5%
19 663,00
-9,2%
19 768,00
0,5%
Kapitał własny 3 631,00 3 855,00
6,2%
3 987,00
3,4%
4 144,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,23 4,50
6,2%
4,65
3,4%
4,83
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,26
-46,4%
0,15
-41,2%
0,18
18,2%