Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 17:47
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 918,00 41 936,00
-20,8%
94 762,00
126,0%
45 039,00
-52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 992,00 -11 098,00
---
-19 482,00
---
-11 560,00
---
Zysk (strata) brutto -7 113,00 -11 672,00
---
-20 203,00
---
-11 401,00
---
Zysk (strata) netto -4 079,00 -7 512,00
---
-15 624,00
---
-11 669,00
---
Amortyzacja 6 946,00 11 649,00
67,7%
11 519,00
-1,1%
11 705,00
1,6%
Aktywa 707 138,00 676 261,00
-4,4%
666 058,00
-1,5%
640 761,00
-3,8%
Kapitał własny 554 002,00 530 912,00
-4,2%
503 340,00
-5,2%
491 435,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,86 10,40
-4,2%
9,86
-5,2%
0,96
-90,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,15
---
-0,31
---
-0,02
---