Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 00:37
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 891,00 68 951,00
57,1%
68 951,00
0,0%
48 839,00
-29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13 609,00 5 412,00
---
11 418,00
111,0%
-9 768,00
---
Zysk (strata) brutto -11 575,00 7 088,00
---
13 094,00
84,7%
-8 069,00
---
Zysk (strata) netto -9 475,00 3 137,00
---
9 143,00
191,5%
-6 815,00
---
Amortyzacja 11 770,00 12 709,00
8,0%
12 709,00
0,0%
12 753,00
0,3%
Aktywa 618 070,00 591 231,00
-4,3%
591 231,00
0,0%
574 885,00
-2,8%
Kapitał własny 468 258,00 466 482,00
-0,4%
466 482,00
0,0%
460 007,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,18 9,14
-0,4%
9,14
0,0%
9,01
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 0,06
---
0,06
0,0%
-0,13
---