Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:26
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 590,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 436,00 -14 078,00
---
-4 432,00
---
-16 330,00
---
Zysk (strata) brutto -15 824,00 -17 075,00
---
-2 497,00
---
-15 631,00
---
Zysk (strata) netto -15 824,00 -17 075,00
---
-2 497,00
---
-15 631,00
---
Amortyzacja 2 284,00 2 182,00
-4,5%
2 145,00
-1,7%
2 114,00
-1,4%
Aktywa 78 321,00 213 342,00
172,4%
227 418,00
6,6%
192 120,00
-15,5%
Kapitał własny -77 388,00 39 293,00
---
31 827,00
-19,0%
16 201,00
-49,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,64 2,86
---
1,97
-31,2%
1,00
-49,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,15 -1,24
---
-0,16
---
-0,97
---