Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 11:11
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 590,00 0,00
---
33 161,00
---
36 794,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 432,00 -16 330,00
---
25 008,00
---
7 102,00
-71,6%
Zysk (strata) brutto -2 497,00 -15 631,00
---
24 948,00
---
7 442,00
-70,2%
Zysk (strata) netto -2 497,00 -15 631,00
---
37 106,00
---
7 442,00
-79,9%
Amortyzacja 2 145,00 2 114,00
-1,4%
2 405,00
13,8%
2 533,00
5,3%
Aktywa 227 418,00 192 120,00
-15,5%
184 237,00
-4,1%
167 830,00
-8,9%
Kapitał własny 31 827,00 16 201,00
-49,1%
53 313,00
229,1%
60 757,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 1,00
-49,1%
3,30
229,2%
3,76
13,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,97
---
2,30
---
0,46
-80,0%