Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.07, godz. 17:02
kontakt
AZTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 259,00 9 033,00
-19,8%
9 097,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 758,00 1 022,00
34,8%
280,00
-72,6%
Zysk (strata) brutto 718,00 848,00
18,1%
1 082,00
27,6%
Zysk (strata) netto 599,00 687,00
14,7%
812,00
18,2%
Amortyzacja 212,00 215,00
1,4%
217,00
0,9%
Aktywa 26 338,00 32 877,00
24,8%
33 418,00
1,6%
Kapitał własny 17 564,00 18 252,00
3,9%
18 483,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,14 5,34
3,9%
5,41
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,20
14,2%
0,24
18,4%