Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 15:20
kontakt
COPERNIC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 77 694,00 72 611,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 054,00 -7 285,00
---
Zysk (strata) brutto -12 844,00 -12 323,00
---
Zysk (strata) netto -13 145,00 -12 213,00
---
Amortyzacja 729,00 614,00
-15,8%
Aktywa 50 529,00 31 690,00
-37,3%
Kapitał własny 15 378,00 3 165,00
-79,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,14 2,91
-79,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -12,09 -11,23
---