Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 13:04
kontakt
COPERNIC
Roczne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 611,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 285,00
Zysk (strata) brutto -12 323,00
Zysk (strata) netto -12 213,00
Amortyzacja 614,00
Aktywa 31 690,00
Kapitał własny 3 165,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -11,23