Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 18:43
kontakt
COPERNIC
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 407,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 649,00
Zysk (strata) brutto -12 021,00
Zysk (strata) netto -12 054,00
Amortyzacja 283,00
Aktywa 29 343,00
Kapitał własny 2 378,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -11,09