Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 07:12
kontakt
COPERNIC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 739,00 17 407,00
10,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 652,00 -3 649,00
---
Zysk (strata) brutto -20 370,00 -12 021,00
---
Zysk (strata) netto -20 376,00 -12 054,00
---
Amortyzacja 375,00 283,00
-24,5%
Aktywa 36 594,00 29 343,00
-19,8%
Kapitał własny 14 431,00 2 378,00
-83,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,27 2,19
-83,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -18,74 -11,09
---