Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 23:56
kontakt
COPERNIC
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 755,00 7 999,00
-81,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 272,00 -584,00
---
Zysk (strata) brutto 986,00 -599,00
---
Zysk (strata) netto 885,00 -1 147,00
---
Amortyzacja 347,00 152,00
-56,2%
Aktywa 46 898,00 18 207,00
-61,2%
Kapitał własny 16 263,00 2 018,00
-87,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,96 1,86
-87,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81 -1,06
---