Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 00:44
kontakt
COPERNIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 716,00 6 769,00
-22,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 903,00 -480,00
---
Zysk (strata) brutto 1 086,00 -921,00
---
Zysk (strata) netto 982,00 -956,00
---
Amortyzacja 145,00 125,00
-13,8%
Aktywa 35 143,00 16 687,00
-52,5%
Kapitał własny 15 413,00 1 421,00
-90,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,18 1,31
-90,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 -0,88
---