Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:31
kontakt
KINOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 530,00 45 747,00
-3,8%
47 311,00
3,4%
47 208,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 859,00 3 683,00
-37,1%
5 901,00
60,2%
3 571,00
-39,5%
Zysk (strata) brutto 8 070,00 3 503,00
-56,6%
5 707,00
62,9%
10 965,00
92,1%
Zysk (strata) netto 7 245,00 2 906,00
-59,9%
4 419,00
52,1%
10 381,00
134,9%
Amortyzacja 8 728,00 9 156,00
4,9%
9 087,00
-0,8%
9 282,00
2,1%
Aktywa 288 528,00 302 910,00
5,0%
286 848,00
-5,3%
296 157,00
3,2%
Kapitał własny 194 571,00 197 477,00
1,5%
201 896,00
2,2%
212 277,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 9,96
1,5%
10,19
2,2%
10,71
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,15
-59,8%
0,22
51,7%
0,52
135,0%