Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 02:49
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 380,00 4 798,00
-24,8%
2 709,00
-43,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 850,00 -605,00
---
-654,00
---
Zysk (strata) brutto 1 551,00 -644,00
---
-942,00
---
Zysk (strata) netto 1 642,00 -1 124,00
---
-763,00
---
Amortyzacja 322,00 324,00
0,6%
325,00
0,3%
Aktywa 56 108,00 53 252,00
-5,1%
56 510,00
6,1%
Kapitał własny 34 743,00 33 738,00
-2,9%
32 857,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,40
-2,9%
0,39
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
-0,01
---