Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:39
kontakt
WERTHHOLZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 101,00 6 093,00
19,4%
19 306,00
216,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -719,00 489,00
---
5 413,00
1 007,0%
Zysk (strata) brutto -959,00 646,00
---
3 497,00
441,3%
Zysk (strata) netto -765,00 504,00
---
2 554,00
406,7%
Amortyzacja 321,00 308,00
-4,0%
304,00
-1,3%
Aktywa 48 568,00 58 523,00
20,5%
58 404,00
-0,2%
Kapitał własny 26 922,00 27 426,00
1,9%
29 979,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
1,9%
0,35
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,03
400,0%