Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 22:02
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 659,00 58 150,00
-2,5%
41 323,00
-28,9%
54 576,00
32,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 199,00 28 535,00
-18,9%
18 121,00
-36,5%
28 606,00
57,9%
Zysk (strata) brutto 35 178,00 28 521,00
-18,9%
18 180,00
-36,3%
42 960,00
136,3%
Zysk (strata) netto 27 398,00 23 097,00
-15,7%
14 716,00
-36,3%
37 442,00
154,4%
Amortyzacja 1 254,00 1 248,00
-0,5%
1 238,00
-0,8%
1 259,00
1,7%
Aktywa 222 111,00 238 926,00
7,6%
250 053,00
4,7%
175 981,00
-29,6%
Kapitał własny 165 651,00 188 748,00
13,9%
203 464,00
7,8%
130 250,00
-36,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 47,16 53,73
13,9%
57,92
7,8%
37,08
-36,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,80 6,58
-15,7%
4,19
-36,3%
10,66
154,4%