Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:28
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64 752,00 59 659,00
-7,9%
58 150,00
-2,5%
41 323,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 442,00 35 199,00
8,5%
28 535,00
-18,9%
18 121,00
-36,5%
Zysk (strata) brutto 40 246,00 35 178,00
-12,6%
28 521,00
-18,9%
18 180,00
-36,3%
Zysk (strata) netto 34 967,00 27 398,00
-21,6%
23 097,00
-15,7%
14 716,00
-36,3%
Amortyzacja 1 226,00 1 254,00
2,3%
1 248,00
-0,5%
1 238,00
-0,8%
Aktywa 197 849,00 222 111,00
12,3%
238 926,00
7,6%
250 053,00
4,7%
Kapitał własny 138 252,00 165 651,00
19,8%
188 748,00
13,9%
203 464,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,36 47,16
19,8%
53,73
13,9%
57,92
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,95 7,80
-21,6%
6,58
-15,7%
4,19
-36,3%