Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:33
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 048,00 54 098,00
10,3%
64 752,00
19,7%
59 659,00
-7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 825,00 32 424,00
16,5%
32 442,00
0,1%
35 199,00
8,5%
Zysk (strata) brutto 27 812,00 32 265,00
16,0%
40 246,00
24,7%
35 178,00
-12,6%
Zysk (strata) netto 22 468,00 25 264,00
12,4%
34 967,00
38,4%
27 398,00
-21,6%
Amortyzacja 1 336,00 1 243,00
-7,0%
1 226,00
-1,4%
1 254,00
2,3%
Aktywa 193 562,00 220 800,00
14,1%
197 849,00
-10,4%
222 111,00
12,3%
Kapitał własny 148 806,00 174 070,00
17,0%
138 252,00
-20,6%
165 651,00
19,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,36 49,55
17,0%
39,36
-20,6%
47,16
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,40 7,19
12,4%
9,95
38,4%
7,80
-21,6%