Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 20:43
kontakt
MOBRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 114,00 48 156,00
2,2%
48 156,00
0,0%
48 156,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 805,00 19 233,00
2,3%
19 233,00
0,0%
19 233,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 19 252,00 34 005,00
76,6%
34 005,00
0,0%
34 005,00
0,0%
Zysk (strata) netto 15 436,00 30 134,00
95,2%
30 134,00
0,0%
30 134,00
0,0%
Amortyzacja 1 665,00 2 947,00
77,0%
2 947,00
0,0%
2 947,00
0,0%
Aktywa 234 422,00 271 466,00
15,8%
271 466,00
0,0%
271 466,00
0,0%
Kapitał własny 186 015,00 169 884,00
-8,7%
169 884,00
0,0%
169 884,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,95 48,36
-8,7%
48,36
0,0%
48,36
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,39 8,58
95,2%
8,58
0,0%
8,58
0,0%