Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 23:47
kontakt
ATCCARGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 135 031,00 112 325,00
-16,8%
85 005,00
-24,3%
77 678,00
-8,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 781,00 12 844,00
46,3%
6 357,00
-50,5%
2 981,00
-53,1%
Zysk (strata) brutto 9 992,00 13 124,00
31,3%
6 327,00
-51,8%
2 314,00
-63,4%
Zysk (strata) netto 8 134,00 10 554,00
29,8%
4 948,00
-53,1%
1 873,00
-62,1%
Amortyzacja 724,00 660,00
-8,8%
683,00
3,5%
283,00
-58,6%
Aktywa 131 249,00 123 456,00
-5,9%
132 681,00
7,5%
123 238,00
-7,1%
Kapitał własny 61 785,00 72 239,00
16,9%
76 807,00
6,3%
59 167,00
-23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,32 10,89
16,9%
11,58
6,3%
8,92
-23,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,23 1,59
29,7%
0,75
-53,1%
0,28
-62,2%