Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:55
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 261,00 375,00
43,7%
292,00
-22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 456,00 -70,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) brutto 293,00 12,00
-95,9%
-277,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 12,00
---
-277,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 6 139,00 5 953,00
-3,0%
7 398,00
24,3%
Kapitał własny 4 791,00 4 802,00
0,2%
6 579,00
37,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
0,04
21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---