Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 03:49
kontakt
UNFOLD
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 513,00 11 513,00
0,0%
48 405,00
320,4%
48 405,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 418,00 6 418,00
0,0%
44 304,00
590,3%
44 304,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 8 256,00 8 256,00
0,0%
45 409,00
450,0%
45 409,00
0,0%
Zysk (strata) netto 8 095,00 8 095,00
0,0%
45 641,00
463,8%
45 641,00
0,0%
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
29,00
625,0%
29,00
0,0%
Aktywa 48 566,00 48 566,00
0,0%
92 275,00
90,0%
92 482,00
0,2%
Kapitał własny 48 406,00 48 406,00
0,0%
91 959,00
90,0%
91 959,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,62
0,0%
3,08
90,0%
3,08
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
0,0%
1,53
464,6%
1,53
0,0%