Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 05:10
kontakt
UNFOLD
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 283,00 13 523,00
156,0%
9 619,00
-28,9%
9 619,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 740,00 12 365,00
160,9%
-3 286,00
---
-3 286,00
---
Zysk (strata) brutto 5 311,00 13 274,00
149,9%
-2 237,00
---
-2 237,00
---
Zysk (strata) netto 5 293,00 13 315,00
151,6%
-2 215,00
---
-2 215,00
---
Amortyzacja 1,00 6,00
500,0%
28,00
366,7%
28,00
0,0%
Aktywa 45 737,00 59 754,00
30,6%
90 153,00
50,9%
90 153,00
0,0%
Kapitał własny 45 604,00 59 633,00
30,8%
86 462,00
45,0%
86 462,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 2,00
30,8%
2,90
45,0%
2,90
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,45
152,0%
-0,07
---
-0,07
---