Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:22
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 797,00 31 085,00
718,7%
204,00
-99,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 689,00 29 251,00
987,8%
-1 212,00
---
Zysk (strata) brutto 2 838,00 29 297,00
932,3%
-1 036,00
---
Zysk (strata) netto 2 848,00 29 478,00
935,0%
-1 046,00
---
Amortyzacja 10,00 13,00
30,0%
13,00
0,0%
Aktywa 62 774,00 92 482,00
47,3%
91 215,00
-1,4%
Kapitał własny 62 481,00 91 959,00
47,2%
90 913,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 3,08
47,2%
3,05
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,99
940,0%
-0,04
---