Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.18, godz. 02:42
kontakt
BIOMAXIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 934,00 15 100,00
-41,8%
14 093,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 898,00 733,00
-90,7%
1 578,00
115,3%
Zysk (strata) brutto 7 700,00 782,00
-89,8%
1 538,00
96,7%
Zysk (strata) netto 6 342,00 602,00
-90,5%
1 429,00
137,4%
Amortyzacja 348,00 339,00
-2,6%
454,00
33,9%
Aktywa 49 657,00 50 995,00
2,7%
52 172,00
2,3%
Kapitał własny 27 871,00 27 426,00
-1,6%
28 888,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,62 6,51
-1,6%
6,86
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,51 0,14
-90,5%
0,34
137,1%