Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 20:45
kontakt
BIOMAXIMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 14 093,00 21 578,00
53,1%
104 114,00
382,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 578,00 3 604,00
128,4%
30 350,00
742,1%
Zysk (strata) brutto 1 538,00 3 099,00
101,5%
30 583,00
886,9%
Zysk (strata) netto 1 429,00 2 234,00
56,3%
24 330,00
989,1%
Amortyzacja 454,00 454,00
0,0%
453,00
-0,2%
Aktywa 52 172,00 63 568,00
21,8%
79 024,00
24,3%
Kapitał własny 28 888,00 31 156,00
7,9%
56 161,00
80,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,86 7,21
5,1%
12,98
79,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,52
52,5%
5,62
987,2%