Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 04:24
kontakt
FALCON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 301,00 429,00
42,5%
141,00
-67,1%
317,00
124,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -359,00 -50,00
---
26,00
---
74,00
184,6%
Zysk (strata) brutto -383,00 -55,00
---
12,00
---
73,00
508,3%
Zysk (strata) netto -444,00 -55,00
---
12,00
---
73,00
508,3%
Amortyzacja 129,00 31,00
-76,0%
18,00
-41,9%
0,00
---
Aktywa 694,00 647,00
-6,8%
559,00
-13,6%
14 910,00
2 567,3%
Kapitał własny 538,00 482,00
-10,4%
494,00
2,5%
14 788,00
2 893,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-10,6%
0,08
2,6%
0,56
620,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,01
---
0,00
---
0,00
50,0%