Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:27
kontakt
FALCON
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 429,00 141,00
-67,1%
317,00
124,8%
42,00
-86,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50,00 26,00
---
58,00
123,1%
57,00
-1,7%
Zysk (strata) brutto -55,00 12,00
---
57,00
375,0%
22,00
-61,4%
Zysk (strata) netto -55,00 12,00
---
57,00
375,0%
22,00
-61,4%
Amortyzacja 31,00 18,00
-41,9%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 647,00 559,00
-13,6%
14 829,00
2 552,8%
14 804,00
-0,2%
Kapitał własny 482,00 494,00
2,5%
14 761,00
2 888,1%
14 783,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
2,6%
0,56
619,2%
0,56
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
0,0%
0,00
-50,0%