Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:07
kontakt
FALCON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 153,00
27,5%
108,00
-29,4%
245,00
126,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -334,00 8,00
---
-27,00
---
66,00
---
Zysk (strata) brutto -353,00 5,00
---
-32,00
---
66,00
---
Zysk (strata) netto -353,00 5,00
---
-32,00
---
66,00
---
Amortyzacja 0,00 15,00
---
15,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 0,00 688,00
---
573,00
-16,7%
15 043,00
2 525,3%
Kapitał własny 0,00 543,00
---
451,00
-16,9%
14 781,00
3 177,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,09
1 128,6%
0,07
-17,4%
0,56
691,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---