Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:44
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70,00 24,00
-65,7%
84,00
250,0%
33,00
-60,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -8,00
---
-19,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -9,00
---
-23,00
---
-14,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -9,00
---
-23,00
---
-14,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
3,00
-62,5%
Aktywa 647,00 612,00
-5,4%
573,00
-6,4%
442,00
-22,9%
Kapitał własny 482,00 473,00
-1,9%
451,00
-4,7%
436,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,3%
0,07
-5,3%
0,07
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---