Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:43
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 309,00 70 580,00
55,8%
58 947,00
-16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 153,00 2 066,00
1 250,3%
1 812,00
-12,3%
Zysk (strata) brutto 26 004,00 -1 084,00
---
30,00
---
Zysk (strata) netto 26 354,00 -2 013,00
---
25,00
---
Amortyzacja 616,00 560,00
-9,1%
533,00
-4,8%
Aktywa 553 917,00 537 244,00
-3,0%
556 980,00
3,7%
Kapitał własny 289 373,00 287 360,00
-0,7%
287 386,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,60 34,36
-0,7%
34,37
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,15 -0,24
---
0,00
---