Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 19:57
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 535,00 114,00
-78,7%
1 014,00
789,5%
283,00
-72,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60,00 -765,00
---
284,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 -766,00
---
260,00
---
-281,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 -766,00
---
260,00
---
-281,00
---
Amortyzacja 18,00 7,00
-61,1%
4,00
-42,9%
4,00
0,0%
Aktywa 2 182,00 2 097,00
-3,9%
2 334,00
11,3%
1 974,00
-15,4%
Kapitał własny 691,00 625,00
-9,6%
886,00
41,8%
605,00
-31,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
33,3%
0,01
-25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,00
---
-0,00
---