Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:06
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 283,00 673,00
137,8%
92,00
-86,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 68,00
---
-100,00
---
Zysk (strata) brutto -281,00 37,00
---
-110,00
---
Zysk (strata) netto -281,00 37,00
---
-110,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 1 974,00 1 574,00
-20,3%
33 186,00
2 008,4%
Kapitał własny 605,00 16,00
-97,4%
32 060,00
200 275,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,30
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---