Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.23, godz. 18:28
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 673,00 694,00
3,1%
370,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 -52,00
---
-159,00
---
Zysk (strata) brutto -187,00 -158,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto -187,00 -158,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
98,00
---
Aktywa 14 650,00 14 182,00
-3,2%
14 276,00
0,7%
Kapitał własny 8 931,00 8 639,00
-3,3%
8 383,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,23
-3,3%
0,23
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,01
---