Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:54
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 694,00 370,00
-46,7%
1 117,00
201,9%
711,00
-36,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -52,00 -159,00
---
93,00
---
-1 322,00
---
Zysk (strata) brutto -158,00 -255,00
---
47,00
---
-1 427,00
---
Zysk (strata) netto -158,00 -255,00
---
156,00
---
-1 427,00
---
Amortyzacja 0,00 98,00
---
103,00
5,1%
122,00
18,4%
Aktywa 14 182,00 14 276,00
0,7%
15 339,00
7,4%
15 932,00
3,9%
Kapitał własny 8 639,00 8 383,00
-3,0%
8 539,00
1,9%
7 112,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
-3,0%
0,23
1,8%
0,19
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,00
---
-0,04
---