Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:31
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 141,00 673,00
-41,0%
694,00
3,1%
370,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 371,00 -134,00
---
-52,00
---
-159,00
---
Zysk (strata) brutto 282,00 -187,00
---
-158,00
---
-255,00
---
Zysk (strata) netto 282,00 -187,00
---
-158,00
---
-255,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
98,00
---
Aktywa 14 976,00 14 650,00
-2,2%
14 182,00
-3,2%
14 276,00
0,7%
Kapitał własny 8 984,00 8 931,00
-0,6%
8 639,00
-3,3%
8 383,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
-0,4%
0,23
-3,3%
0,23
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
-0,01
---