Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 22:32
kontakt
ASTRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 370,00 1 117,00
201,9%
711,00
-36,3%
734,00
3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -159,00 93,00
---
-1 322,00
---
-1 796,00
---
Zysk (strata) brutto -255,00 47,00
---
-1 427,00
---
-1 908,00
---
Zysk (strata) netto -255,00 156,00
---
-1 427,00
---
-1 908,00
---
Amortyzacja 98,00 103,00
5,1%
122,00
18,4%
156,00
27,9%
Aktywa 14 276,00 15 339,00
7,4%
15 932,00
3,9%
15 562,00
-2,3%
Kapitał własny 8 383,00 8 539,00
1,9%
7 112,00
-16,7%
5 204,00
-26,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
1,8%
0,19
-16,5%
0,14
-27,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,04
---
-0,05
---