Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 14:36
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
13,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -188,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 3 388,00
---
-34,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 3 388,00
---
-34,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 600,00 10 949,00
-5,6%
19 930,00
82,0%
Kapitał własny 5 910,00 7 839,00
32,6%
14 230,00
81,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,03
33,3%
0,06
81,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---
0,00
---