Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:27
kontakt
BPC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 13,00
-48,0%
13,00
0,0%
13,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -653,00 -49,00
---
-95,00
---
-40,00
---
Zysk (strata) brutto -653,00 354,00
---
904,00
155,4%
-38,00
---
Zysk (strata) netto -653,00 354,00
---
904,00
155,4%
-38,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 26 840,00 27 235,00
1,5%
27 727,00
1,8%
25 563,00
-7,8%
Kapitał własny 23 471,00 23 825,00
1,5%
22 570,00
-5,3%
24 314,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
2,4%
0,09
5,7%
0,10
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
300,0%
0,00
---