Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 14:54
kontakt
NOTORIA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 798,00 2 892,00
3,4%
3 023,00
4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 300,00 284,00
-5,3%
196,00
-31,0%
Zysk (strata) brutto 305,00 419,00
37,4%
199,00
-52,5%
Zysk (strata) netto 284,00 421,00
48,2%
194,00
-53,9%
Amortyzacja 414,00 447,00
8,0%
430,00
-3,8%
Aktywa 2 287,00 3 158,00
38,1%
3 188,00
0,9%
Kapitał własny 1 584,00 2 312,00
46,0%
2 155,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 1,93
41,6%
1,80
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,35
43,9%
0,16
-54,1%