Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 22:30
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 236,00 234,00
-0,8%
241,00
3,0%
238,00
-1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 -15,00
---
-73,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) brutto 1 165,00 -14,00
---
618,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) netto 1 165,00 -14,00
---
629,00
---
-67,00
---
Amortyzacja 17,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 404,00 4 392,00
-0,3%
4 980,00
13,4%
2 662,00
-46,5%
Kapitał własny 4 270,00 4 256,00
-0,3%
2 635,00
-38,1%
2 568,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,85
-0,4%
0,53
-38,1%
0,51
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 -0,00
---
0,13
---
-0,01
---