Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 00:30
kontakt
EKIOSK
Roczne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 869,00 13 869,00
0,0%
13 869,00
0,0%
13 126,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 686,00 4 686,00
0,0%
4 686,00
0,0%
2 379,00
-49,2%
Zysk (strata) brutto 4 679,00 4 679,00
0,0%
4 679,00
0,0%
2 374,00
-49,3%
Zysk (strata) netto 3 819,00 3 819,00
0,0%
3 819,00
0,0%
1 664,00
-56,4%
Amortyzacja 136,00 136,00
0,0%
136,00
0,0%
1 182,00
769,1%
Aktywa 35 014,00 35 014,00
0,0%
35 014,00
0,0%
36 003,00
2,8%
Kapitał własny 11 984,00 11 984,00
0,0%
11 984,00
0,0%
13 674,00
14,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,66 0,66
0,0%
0,66
0,0%
0,76
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
0,0%
0,21
0,0%
0,09
-56,4%