Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:47
kontakt
EKIOSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 540,00 3 240,00
-8,5%
3 690,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 073,00 1 143,00
6,5%
1 641,00
43,6%
Zysk (strata) brutto 1 071,00 1 141,00
6,5%
1 639,00
43,6%
Zysk (strata) netto 511,00 996,00
94,9%
1 435,00
44,1%
Amortyzacja 21,00 19,00
-9,5%
20,00
5,3%
Aktywa 25 594,00 30 450,00
19,0%
29 925,00
-1,7%
Kapitał własny 7 961,00 9 008,00
13,2%
10 493,00
16,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,50
13,2%
0,58
16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,06
96,4%
0,08
43,6%