Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 15:24
kontakt
FMG
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 292,00 7 597,00
130,8%
13 098,00
72,4%
18 458,00
40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 427,00 -1 039,00
---
627,00
---
9 651,00
1 439,2%
Zysk (strata) brutto 2 373,00 -1 804,00
---
981,00
---
9 940,00
913,3%
Zysk (strata) netto 2 375,00 -1 675,00
---
796,00
---
5 701,00
616,2%
Amortyzacja 272,00 275,00
1,1%
271,00
-1,5%
513,00
89,3%
Aktywa 90 913,00 72 786,00
-19,9%
43 132,00
-40,7%
73 969,00
71,5%
Kapitał własny 12 610,00 17 211,00
36,5%
21 619,00
25,6%
32 185,00
48,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 76,98 87,68
13,9%
110,14
25,6%
163,96
48,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,50 -8,53
---
4,06
---
29,04
616,2%