Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 21:12
kontakt
FMG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 407,00 3 292,00
-82,1%
7 597,00
130,8%
13 098,00
72,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 279,00 5 427,00
---
-1 039,00
---
627,00
---
Zysk (strata) brutto -1 567,00 2 373,00
---
-1 804,00
---
981,00
---
Zysk (strata) netto -1 359,00 2 375,00
---
-1 675,00
---
796,00
---
Amortyzacja 138,00 272,00
97,1%
275,00
1,1%
271,00
-1,5%
Aktywa 24 936,00 90 913,00
264,6%
72 786,00
-19,9%
43 132,00
-40,7%
Kapitał własny 8 348,00 12 610,00
51,1%
17 211,00
36,5%
21 619,00
25,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,96 76,98
51,1%
87,68
13,9%
110,14
25,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -8,30 14,50
---
-8,53
---
4,06
---