Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:09
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 547,00 3 454,00
531,4%
4 143,00
19,9%
4 269,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 358,00 -769,00
---
-270,00
---
-16 946,00
---
Zysk (strata) brutto -5 218,00 -1 053,00
---
-751,00
---
-16 903,00
---
Zysk (strata) netto -5 313,00 -938,00
---
-737,00
---
-16 885,00
---
Amortyzacja 143,00 138,00
-3,5%
137,00
-0,7%
138,00
0,7%
Aktywa 74 928,00 75 356,00
0,6%
72 786,00
-3,4%
51 755,00
-28,9%
Kapitał własny 8 331,00 7 393,00
-11,3%
17 211,00
132,8%
326,00
-98,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,86 45,13
-11,3%
87,68
94,3%
1,66
-98,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -32,43 -5,73
---
-3,76
---
-86,02
---