Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.05, godz. 23:35
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 781,00 15 931,00
1,0%
2 527,00
-84,1%
1 621,00
-35,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 628,00 10 162,00
17,8%
-511,00
---
-2 263,00
---
Zysk (strata) brutto 5 671,00 10 272,00
81,1%
-332,00
---
-3 064,00
---
Zysk (strata) netto 2 834,00 10 272,00
262,5%
-4 571,00
---
-814,00
---
Amortyzacja 325,00 132,00
-59,4%
381,00
188,6%
402,00
5,5%
Aktywa 74 516,00 77 758,00
4,4%
73 969,00
-4,9%
73 264,00
-1,0%
Kapitał własny 26 484,00 36 756,00
38,8%
32 185,00
-12,4%
31 371,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 134,92 187,25
38,8%
163,96
-12,4%
159,82
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,44 52,33
262,4%
-23,29
---
-4,15
---