Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 20:52
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49 937,00 9 209,00
-81,6%
3 601,00
-60,9%
60 670,00
1 584,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 572,00 -2 035,00
---
-1 176,00
---
170 445,00
---
Zysk (strata) brutto 33 222,00 -4 355,00
---
-2 749,00
---
167 940,00
---
Zysk (strata) netto 33 222,00 -4 355,00
---
-2 196,00
---
168 678,00
---
Amortyzacja 77,00 72,00
-6,5%
66,00
-8,3%
230,00
248,5%
Aktywa 865 005,00 857 299,00
-0,9%
837 126,00
-2,4%
991 658,00
18,5%
Kapitał własny 578 452,00 577 060,00
-0,2%
577 858,00
0,1%
720 718,00
24,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,35 8,33
-0,3%
8,34
0,1%
10,40
24,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 -0,06
---
-0,03
---
2,43
---