Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 20:57
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 844,00 3 730,00
-3,0%
3 133,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 528,00 41,00
-97,3%
134,00
226,8%
Zysk (strata) brutto 8 463,00 4 658,00
-45,0%
5 284,00
13,4%
Zysk (strata) netto 8 463,00 4 658,00
-45,0%
5 993,00
28,7%
Amortyzacja 0,00 52,00
---
140,00
169,2%
Aktywa 40 739,00 65 469,00
60,7%
85 945,00
31,3%
Kapitał własny 5 470,00 10 128,00
85,2%
16 121,00
59,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,14 26,19
85,2%
41,68
59,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 21,88 12,04
-45,0%
15,50
28,7%