Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:24
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 -13,00
---
-1,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) brutto -21 675,00 841,00
---
5 551,00
560,0%
17 723,00
219,3%
Zysk (strata) netto -21 675,00 841,00
---
5 551,00
560,0%
17 723,00
219,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 887,00 199,00
-77,6%
5 087,00
2 456,3%
29 456,00
479,0%
Kapitał własny -34 608,00 -34 389,00
---
-28 216,00
---
-2 993,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -99,09 -98,46
---
-80,78
---
-8,57
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -62,06 2,41
---
15,89
560,0%
50,74
219,3%