Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:13
kontakt
M4B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 887,00 8 155,00
-8,2%
12 719,00
56,0%
8 359,00
-34,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 281,00 709,00
-83,4%
1 521,00
114,5%
-1 311,00
---
Zysk (strata) brutto 4 268,00 660,00
-84,5%
397,00
-39,8%
-1 401,00
---
Zysk (strata) netto 4 268,00 570,00
-86,6%
23,00
-96,0%
-1 401,00
---
Amortyzacja 276,00 250,00
-9,4%
264,00
5,6%
277,00
4,9%
Aktywa 27 157,00 27 043,00
-0,4%
30 921,00
14,3%
32 536,00
5,2%
Kapitał własny 19 555,00 20 126,00
2,9%
17 353,00
-13,8%
18 747,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,64 2,71
2,9%
2,34
-13,8%
2,53
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,08
-86,6%
0,00
-96,1%
-0,19
---