Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 11:36
kontakt
EKOEXPORT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 081,00 35 860,00
-12,7%
38 219,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -348,00 -6 285,00
---
-3 253,00
---
Zysk (strata) brutto -406,00 -16 497,00
---
-5 153,00
---
Zysk (strata) netto 750,00 -5 334,00
---
-1 015,00
---
Amortyzacja 1 990,00 4 917,00
147,1%
4 238,00
-13,8%
Aktywa 77 639,00 75 032,00
-3,4%
67 822,00
-9,6%
Kapitał własny 52 372,00 52 684,00
0,6%
53 382,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,98 4,01
0,6%
4,06
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,41
---
-0,08
---