Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 08:01
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 908,00 7 752,00
12,2%
7 752,00
0,0%
15 547,00
100,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 379,00 192,00
---
192,00
0,0%
1 882,00
880,2%
Zysk (strata) brutto -5 701,00 2 762,00
---
2 762,00
0,0%
3 937,00
42,5%
Zysk (strata) netto -5 227,00 4 238,00
---
4 238,00
0,0%
4 068,00
-4,0%
Amortyzacja 661,00 1 513,00
128,9%
1 513,00
0,0%
1 189,00
-21,4%
Aktywa 69 110,00 64 954,00
-6,0%
64 954,00
0,0%
68 909,00
6,1%
Kapitał własny 51 312,00 49 559,00
-3,4%
49 559,00
0,0%
56 098,00
13,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90 3,77
-3,4%
3,77
0,0%
4,27
13,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,40 0,32
---
0,32
0,0%
0,31
-4,0%