Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 03:23
kontakt
EKOEXPORT
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 251,00 20 041,00
23,3%
14 660,00
-26,8%
14 660,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 075,00 235,00
---
-2 187,00
---
-2 187,00
---
Zysk (strata) brutto -4 490,00 -1 162,00
---
-2 939,00
---
-2 939,00
---
Zysk (strata) netto 414,00 390,00
-5,8%
-989,00
---
-989,00
---
Amortyzacja 2 305,00 2 270,00
-1,5%
2 174,00
-4,2%
2 174,00
0,0%
Aktywa 78 312,00 70 834,00
-9,5%
64 954,00
-8,3%
64 954,00
0,0%
Kapitał własny 54 413,00 53 639,00
-1,4%
49 559,00
-7,6%
49 559,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,14 4,08
-1,4%
3,77
-7,6%
3,77
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-3,2%
-0,08
---
-0,08
---